Българска Християнска Телевизия На Живо

сега
Повторение на програмата за четвъртък
9:30 - 10:00
"Духовно пробуждане" - п-р Стойка Богданова